CartoonTrabant v1.0
cartoon trabant polska 1.0

Zlotowo-towarzysko - Kaszubska konTRABANTa - 16 VII 2011

J.J. - 2011-04-24, 23:26

Ogólnie - nic pewnego.
Taki plan.
Chyba pierwszy Trabantowy Rajd.
Traktujcie to jako spot,bo nie jest to szykowane jako pseudo zlot czy co¶. Jest plan, odbêdzie siê albo nie ;)
Spanie na dziko, zabawa na dziko, wszystko na dziko poza iti i czym¶ tam.
Kto by³by z Was chêtny zapraszam do Nas na forum
klik klik i tam cokolwiek pisaæ ;) Mo¿na te¿ obserwowaæ temat i jak wypali to wpadaæ.


Nie traktowaæ tego jako jakiego¶ powa¿nego terminu ;)


ps
Chany morze mo¿e vol.3 :] ?

machoony - 2011-04-25, 09:35

a moze tydzien wczesniej? :)))
kemi - 2011-04-25, 11:02

tydzieñ wcze¶niej not, ale byæ mo¿e siê okazaæ, ¿e tydzieñ pó¼niej...
Generalnie napisa³am u nas na forum co jest w planach i dlaczego, jakby kto¶ chêtny to zapraszamy!


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group