CartoonTrabant v1.0
cartoon trabant polska 1.0

Zlotowo-towarzysko - W±tek: Mario siê ¿eni - zabytkowa parada nowo¿eñców - 5.06 P

Pero500 - 2010-06-02, 06:33

Witam.
Dosta³em zaproszenie od Mario, organizatora WO¦P'u 2010, na jego ¶lub! Zaprasza nas wszystkich bardzo serdecznie, chce zobaczyc znowu nasze samochody i nasze piêkne gêby!
Cytuj±c z
http://www.garbiarnia.com...pic.php?t=13333
I sta³o siê.........
Ca³kiem na serio (to nie SPAM)
5 czerwca 2010 roku.....

Pe³na szczerych chêci, woli i ochoty
ANNA FLORCZAK
oraz Bogu Ducha winien
MARIUSZ "MARIO" BARANOWSKI

ogarniêci wol± skrócenia niebezpiecznie
przed³u¿aj±cego siê "narzeczeñstwa"
oraz wznios³ymi idea³ami za³o¿enia
podstawowej komórki spo³ecznej o nazwie „rodzina”
postanowili zawrzeæ zwi±zek ma³¿eñski,
na która to uroczysto¶æ pragn± zaprosiæ WSZYSTKICH MI£O¦NIKÓW ZABYTKOWEJ MOTORYZACJI

Mamy nadzieje na Wasze liczne przybycie

Wiêcej informacji na: http://www.otostrona.pl/aim/
w zak³adce "Parada"


Mam nadzieje ¿e go wszyscy razem nie zawiedziemy i pojawimy siê w licznym gronie ja bêdê


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group