CartoonTrabant v1.0
cartoon trabant polska 1.0

Technicznie - Pytanie o progi do Trabanta 1.1

Franciszek - 2011-05-05, 19:11

Witam
Profile zamkniête (progi, jaskó³ka) maj± trwa³o¶æ 7-10 lat. Trwa³o¶æ tych elementów jest zale¿na od grubo¶ci blachy z jakiej s± zrobione. Oryginalne profile s± zrobione z blachy o grubo¶ci 0,7 mm. Czy kto¶ produkuje profile z grubszej blachy?

J.J. - 2011-05-06, 09:00

idziesz do blacharza z rysunkiem i robisz.
u nasz koszt progów z pó³torówki to koszt oko³o 100 z³ bez otworów na lewarek i d³ugie a¿ do nadkola :)

Franciszek - 2011-05-09, 17:17

Czemu nie dziala dzial "gie³da"?
GrzegorzB - 2011-05-09, 22:08

Teraz mo¿na zamieszczaæ og³oszenia na forum.cartoontrabant.pl

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group